Om Bolite Bostäder

Bolite är ett bostadsbolag som bygger moderna och prisvärda lägenheter för unga vuxna. Under 2016 påbörjas bygget av över 200 bostadsrätter i Uppsala och Knivsta. Totalt finns drygt 400 lägenheter i vår projektportfölj.

Vårt koncept bygger på engagemang och nytänkande. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi göra stor skillnad för unga vuxnas möjligheter att skaffa ett bra boende. De projekt vi genomför visar att det går utmärkt att bygga snygga och funktionella lägenheter till rimliga priser.

Som aktör på den lokala bostadsmarknaden vill vi också påverka det som sker utanför dörren och runt omkring oss. En viktig del av vår verksamhet är därför att skapa gemensamma initiativ med kommuner, föreningar och det lokala näringslivet.

För kommunerna är Bolite en värdefull drivkraft för att bidra till en fungerande bostadsmarknad och en positiv utveckling i samhället. Vi arbetar nära kommunerna genom hela processen, från idé till färdiga bostäder.