Våra investeringar

Hem / Våra investeringar

Bolite investerar brett i noterade och onoterade tillgångar. Vi tar gärna en aktiv roll i de investeringar vi gör.


Investeringar i värdepapper

Bolite Invest

Via Bolite Invest äger vi en värdepappersportfölj med noterade och onoterade aktier och obligationer.


Investeringar i energi

Batterilager

Bolite har investerat i samt utvecklat egna batterianläggningar. Intäkter kommer från stabiliseringsåtgärder och energihandel.


Investeringar i medicinteknik

BrainCool

Bolite är en av de största ägarna i det börsnoterade medtechbolaget BrainCool. Vi arbetar aktivt med bolaget från vår plats i styrelsen. www.braincool.se