Brohusen

Hem / Brohusen
Kontaktuppgift Förvaltare/Felanmälan

Fastighetsägarna 018-60 25 55, kundservice@fastighetsagarna.se

Kontaktuppgift Nyckelansvarig

Samuelsson & Partners 08-409 073 77, info@samuelssonpartner.se

Här finner du mer information om din hyresrätt i Brohusen, bland annat kontaktuppgifter samt vanliga frågor.

Längst ned på denna sida hittar du nyttiga dokument, t.ex. ordningsregler och manualer.

Återvinning i Knivsta

Återvinningsguide (olika språk)

Guide - hämta ut iLoqnyckel

Guide - använd iLoqnyckel (passersystem)

Fakta

Varför ska jag besiktiga lägenheten när jag flyttar in?

Det är viktigt att du besiktigar lägenheten snarast efter att du har fått dina nycklar. Du ska dokumentera eventuella fel/brister i lägenheten och felanmäla dessa. Sådant som inte noterats ansvarar du för att åtgärda.

Hur tecknar jag elavtal?

Du ska inte teckna eget elavtal. Huset har ett gemensamt avtal och du faktureras utifrån faktisk förbrukning.

Hur tecknar jag avtal om TV/Bredband?

Din lägenhet har fiber via IP-Only. På deras hemsida finner du mer information om hur du tecknar avtal för TV och bredband.

Behöver jag teckna försäkring?

Ja, du behöver teckna en hemförsäkring för din bostad.

Måste jag vara folkbokförd på adressen?

Ja, du är enligt lag skyldig att vara folkbokförd där du bor och den som bryter mot detta riskerar att bli dömd för folkbokföringsbrott vilket kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Hur säger jag upp min lägenhet?

Skicka ett mail till info@bolite.se så skickar vi ut ett uppsägningsavtal.

Vad är det för uppsägningstid?

Uppsägningstiden är 3 månader från utgången, dvs sista dagen i månaden, av den månad du sagt upp lägenheten. Lägenheten ska vara utrymd, tömd, städad och nycklarna återlämnade senast klockan 11 den sista dagen i den månaden då uppsägningstiden löper ut.

Behöver jag ha visning av lägenheten under uppsägningstiden?

Ja, du behöver visa lägenheten för potentiella hyresgäster. Efter du har sagt upp lägenheten kommer uthyrningsarbetet påbörjas. Ett antal potentiella hyresgäster kan komma att erbjudas ett visningstillfälle av bostaden.

Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Nej, det är inte tillåtet.

Finns det några externa förråd?

Nej, samtliga förrådsytor är placerade i bostäderna.

Var slänger jag mina sopor?

Se dokumentet "Karta Brohusen" längre ner på sidan placering för soprum. Du måste sopsortera återvinning och matavfall.

Får jag montera en markis över min uteplats eller balkong?

Nej, du får inte montera en markis över din uteplats, balkong eller annat fönster. Vi rekommenderar i stället gardiner som skydd.

Får jag använda balkonglådor?

Det är inte tillåtet att sätta upp balkonglådor på utsidan av balkongräcket, de måste placeras på insidan.

Får jag möblera loftgången?

Du får möblera loftgången på den del av loftgångens vars avstånd från väggen överstiger 1,5 meter. Ingen möblering eller förvaring får ske på en bredd av 1,5 meter p.g.a. brandsäkerhet.

Varför får jag inte placera föremål i trapphuset?

Inga privata föremål för placeras i det gemensamma trapphuset eller i några allmänna utrymmen. Detta p.g.a. säkerhetsskäl.

Får min hyresvärd gå in i min lägenhet?

Hyresvärden har rätt att gå in i lägenheten om vi gör en överenskommelse om detta med dig som hyresgäst innan besöket, i alla nödsituationer (brand, översvämning etc), eller när vi har laglig rätt att med hjälp av kronofogden att komma in i din bostad.

Får jag renovera min lägenhet?

Vid avflyttning ska lägenheten återställas till det ursprungliga skicket av dig som hyresgäst. Eventuell renovering ska utföras fackmannamässigt. Tillstånd från hyresvärd krävs för att genomföra renovering.

Får jag måla om i lägenheten?

Du får måla om. Detta ska utföras fackmannamässigt. Vid utflyttning kan det krävas att du återställer lägenheten till originalskick och färg.

Vad gör jag om jag tappat bort en nyckel?

Kontakta Samuelsson & Partners på telefon 08-409 073 77 för att beställa en ny nyckel. Kostnaden är 1500 kr.

Vad gör jag om jag upptäcker skadedjur i lägenheten?

Du är skyldig att omgående kontakta jouren om du upptäcker skadedjur i din bostad eller i byggnaden. Skadedjur kan lätt och snabbt sprida sig till andra lägenheter i fastigheten och bli ett stort problem för många boende.

Får jag borra och spika i min lägenhet

Ja, men lägenheten ska vid utflyttning återställas till originalskick. Hål ska spacklas igen och målas över. På ditt bofaktablad är det markerat vilka väggar du aldrig får spika eller borra i då det finns vattenledningar i väggen som kan ta skada.

Får jag ha husdjur?

Ja, men ordningsreglerna ska alltid följas. Hyresvärden ska informeras om vilka husdjur du har eller avser införskaffa.

Hur ställer jag mig i kö till en parkeringsplats?

Maila info@bolite.se med registreringsnummer, lägenhetsnummer samt datum från när du önskar hyra.