Våra investeringar

Hem / Våra investeringar

Bolite investerar brett i noterade och onoterade tillgångar. Vi tar gärna en aktiv roll i de investeringar vi gör.


Investeringar i värdepapper

Bolite Invest

Via Bolite Invest äger vi en värdepappersportfölj med noterade och onoterade aktier och obligationer.


Investeringar i medicinteknik

BrainCool

Bolite är en av de största ägarna i det börsnoterade medtechbolaget BrainCool. BrainCool utvecklar produkter som används inom medicinsk kylning. Vi arbetar aktivt med bolaget från vår plats i styrelsen. www.braincool.se


Investeringar i medicinteknik

Iconovo

Bolite är en av de största ägarna i det börsnoterade medtechbolaget Iconovo. Iconovo utvecklar inhalatorer för medicinskt bruk. www.iconovo.se


Investeringar i säkerhet

SECITS

Bolite är en av de största ägarna i det börsnoterade säkerhetsbolaget Secits. www.secits.se


Investeringar i energi

Batterilager

Bolite har investerat i samt utvecklat egna batterianläggningar.